Bir Drummond Trader kay?tlar Takibi

Annotated trade study charts

Burada deneyimli Drummond Geometri tüccarlar biri taraf?ndan bizimle payla??lan baz? ilginç belgeler.

Bunlar, yüksek seviyede bir i?letim Drummond tüccar taraf?ndan olu?turulan titiz yürüme ileri çal??malar.

Onlar metodoloji potansiyelini ortaya koymak ve zorlay?c? görüntüleme için yapmak.

Tam boyutlu görmek için herhangi bir resmin üzerine t?klay?n?z.

GBPUSD

EURJPY

S&P E-Mini

USDCAD

ABD T-Tahvil

HD ve JPM Hisse Senetleri

Ayr?nt?l? Bilgi

Geçmi? performans?n? unutmay?n ileride gain.We garantisi de?ildir güvenle ticaret istiyorum.
Bizim okuyunuz riski aç?klama.