Politika e privatësisë tonë është shumë e thjeshtë

Privacy Policy

Ne nuk të zbulojë informatat në lidhje me klientët tanë për të palëve të treta përveç nëse kërkohet me ligj. Adresa juaj e-mail dhe informacione të tjera personale janë të sigurt me ne.

Vetësi dhe konfidencialitetin e informacionit të klientit është i rëndësishëm për ne. Ne mund të mbledhë informacion personal rreth jush jopublike nga informacioni i siguruar nga ju në forma të blerjes, dhe mundësisht nëpërmjet transaksioneve të tjera të biznesit. Ne nuk do të zbulojë çdo informacion personal rreth jush jopublike për të gjithë, përveç siç lejohet ose kërkohet me ligj. Nganjëherë, ne mund të kërkohet që të japin të dhënat e plotë të klientit të rregullatorëve, mbrojtësi ligjor, gjykatat e juridiksionit kompetent, ose subjektet e tjera siç kërkohet me ligj. Veç kësaj, ne mund të kërkohet të japin informacion tatimor në Shërbimin Ardhurave të Brendshme. Megjithatë ne nuk do të shesë klientët’ informacion personal për të gjithë. Ne do të përpiqet për të ruajtur fizike, elektronik, dhe garancitë procedurale për të mbrojtur klientët’ Informacioni jopublike personale.