DG2 "FileGen" Program

dg2-p-tools

A jeni një përvojë tregtar DG? Nuk ju duan të aplikojnë tubave apo software tuaj për të Listat vjetore? Jonë e re DG2 "FileGen" software mund të ndihmojë. It's a useful utility tool that will create a quarterly or yearly data file from any source, drejtë në TradeStation tuaj.

$125.00

Kategori: .

Product Description

DG2 "FileGen" Program<

Të dhënat vjetore ose tremujore ASCII nga ndonjë lumë të dhënave TradeStation

A jeni një përvojë tregtar DG? Nuk ju duan të aplikojnë tubave apo software tuaj për të Listat vjetore? Jonë e re DG2 "FileGen" software mund të ndihmojë. Ajo është një mjet i dobishëm shërbimeve që do të krijojë një skedar tremujore apo vjetore të dhënave nga çdo burim, drejtë në TradeStation tuaj.