DG2 "FileGen" Yaz?l?m

dg2-p-tools

E?er deneyimli DG tüccar m?s?n?z? E?er y?ll?k grafikler için borular veya kendi yaz?l?m uygulamak istedi?iniz DO? Yeni DG2 "FileGen" yaz?l?m yard?mc? olabilir. Herhangi bir kaynaktan üç ayl?k veya y?ll?k veri dosyas? olu?turmak yararl? bir araçt?r arac?, sa? TradeStation içinde.

$125.00

Kategori: .

Ürün Aç?klamas?

DG2 "FileGen" Yaz?l?m<

Herhangi bir TradeStation Veri Ak?? y?ll?k veya üç ayl?k ASCII veri

E?er deneyimli DG tüccar m?s?n?z? E?er y?ll?k grafikler için borular veya kendi yaz?l?m uygulamak istedi?iniz DO? Yeni DG2 "FileGen" yaz?l?m yard?mc? olabilir. Bu herhangi bir kaynaktan bir üç ayl?k veya y?ll?k veri dosyas? yaratacak bir yararl? yarar bir araçt?r, sa? TradeStation içinde.