DG2 "Borular" TradeStation için yaz?l?m

dg2-p-pipes

Biz Drummond Geometri grafik daha kolay ve daha verimli hale getirecek birçok yeni özellik içerir geli?mi? DG tüccarlar için bu yeni komplo göstergesi tan?tmak için mutluyuz.
DG2 "Borular" DG tüccar bir "anl?k de?erlendirmesi veren tamamen yeni bir ticaret arac?d?r" pazar durumu ve yön. 2008, Bu son yenilik ve DG tüccar için yüksek getiri vaat ediyor.

$395.00

Kategori: .

Ürün Aç?klamas?

DG 2 "Borular" TradeStation için yaz?l?m

Gözler "Kolay" Zihin ve "Kolay" Profesyonel Ticaret Yaz?l?m?

Biz Drummond Geometri grafik daha kolay ve daha verimli hale getirecek birçok yeni özellik içerir geli?mi? DG tüccarlar için bu yeni komplo göstergesi tan?tmak için mutluyuz.

DG2 "Borular" DG tüccar bir "anl?k de?erlendirmesi veren tamamen yeni bir ticaret arac?d?r" pazar durumu ve yön. 2008, Bu son yenilik ve DG tüccar için yüksek getiri vaat ediyor.

Ön Ko?ul:Mesleki E?itim dersi Level One (ders arac?l???yla 6) Bir Ders y?l?nda "Drummond Geometri ya da sat?n alma" Tabii ki k?sa.

Yaz?l?m Fiyat: $395.00