Gydymo kit? savait? vyriausiasis "ir rekordin? lyg? Charles Drummond

book7

Iškart po Detali Rankinis pirm? kart? iš?jo (1980), Drummond naudojamas palaikyti ryš? su savo studentais, paprastai kas m?nes?, ir kiekvien? met? pabaigoje, jis dav? jo prognozuojama didel?s ir mažos besiartinantis metus. Kas toks yra grafinis santrauka sukurta 1982, kaip ? tai, kas buvo prognozuojama met? ?rašo 1980, ir kuris bus rodomas ?ia.

$350.00

98 sand?lyje

Prek?s aprašymas

Gydymo kit? savait? žemo ir aukšto Charles Drummond 63 pp(1996)

Ištrauka…

Iškart po Detali Rankinis pirm? kart? iš?jo (1980), Drummond naudojamas palaikyti ryš? su savo studentais, paprastai kas m?nes?, ir kiekvien? met? pabaigoje, jis dav? jo prognozuojama didel?s ir mažos besiartinantis metus. Kas toks yra grafinis santrauka sukurta 1982, kaip ? tai, kas buvo prognozuojama met? ?rašo 1980, ir kuris bus rodomas ?ia. Šio popieriaus trauka’ yra parodyti, kaip jis tai padar?. Kaip matote, prognoz?s buvo gana tikslios. Jie remiasi paprastos geometrin?s formos, kuri gali b?ti pasiekta pagal laik?: Taigi galima geometriškai prognozuoti proto ribose, didel?s ir mažos kit? savait?, taip pat kitais metais.

Citata:

Bet kokiu atveju, Prieš pradedant m?s? pratimai, Noriu pažvelgti ? ši? metini? sp?lion?s aš padariau ?rašo 1980, 1981, ,,, jie gana iškalbingi, ir jei j?s abejoti j? autentiškum?, Aš gal?t? ištraukti kelet? sen? P&L'tojai, kurie prisimena tai. Ir, prisiminti, kad šios prognoz?s buvo iš esm?s vizualinis, tiesiog ateina greitai iš mano Taur?,,,(smegenys), be mažai d?mesio iš mano pus?s, , k? aš darau. ( "flash", Aš tai padariau.) Ta pati forma, bus vaizduojama m?s? pratim? vakar?, kaip mes einame per savaitini? populiarumo lenteli?, ir pagrindimas bus atskleisti save.

Ši knyga yra ?trauktas tik sumažinta kaina paketo pagalbin? medžiag? prieinama tiems prekybininkams, atsižvelgiant ? vis? kurs? Drummond geometrija.

Pasiraš? neatskleidimas forma reikia perkant ši? knyg?.

Spauskite ?ia d?l bendr?j? s?lyg? s?rašo, s?lygos, reikalavimus ir proced?ras Drummond Geometry produkt? ir paslaug?.

Papildoma informacija

Svoris 0.5 kg